Alle kennis in huis

Licht raakt aan, benadrukt, nuanceert en detailleert alle mogelijke emoties en stemmingen: van intiem tot brutaal, van mysterieus tot beklemmend, van melancholiek tot uitbundig.

De lichttechnici van Story beheersen het medium en de apparatuur tot in de finesses. Zij zijn in staat om het publiek met een evenwichtige en tegelijk verrassende lichtregie een illusie rijker te maken.

Van tekening tot uitwerking

Onze inzet begint met adviezen: creatief, veelzijdig, praktisch en altijd ‘to the point’. Uw lichtplan wordt vooraf in detail uitgewerkt en gevisualiseerd en in nauwe samenwerking met u en uw productieteam uitgevoerd.