Gek van geluid

Geluid zit in onze roots en is een cruciaal ingrediënt van ieder geslaagd evenement, optreden of concert. We zijn nog steeds gek van geluid, en we laten het nog beter klinken. Overweldigend en vol ‘in your face’ als dat moet, of ingetogen en kristalhelder als de situatie daarom vraagt. Ook op extreem moeilijke locaties kunnen we als geen ander een geweldige geluidsbeleving realiseren. Daarbij verliezen we de geluidsnormen nooit uit het oog en wordt rekening gehouden met de gezondheid van het publiek

Innovatieve techniek: betere beleving, minder overlast

Samen met fabrikanten en adviesbureaus ontwikkelen we innovatieve audio-oplossingen. Het resultaat: met onze unieke combinatie van sensoren, interactieve speakers en regeltechniek wordt het geluid gelijkmatig over de ruimte verdeeld. Door middel van ‘beam shaping’-technologie is het volume gelijk en klinkt het geweldig over het hele spectrum. Waar je ook staat. Deze unieke techniek stelt ons bovendien in staat om, ten opzichte van de conventionele aanpak, de geluidsbelasting voor de omgeving met wel 12 tot 15 decibel (!) te verminderen. En de geluidsbeleving is minimaal hetzelfde, vaak beter.

Akoestisch advies: alles onder controle

Al in de planningsfase van evenementen ondersteunen we onze opdrachtgevers met akoestisch advies. We brengen de situatie vooraf in kaart. Naast onze ruime kennis en ervaring beschikken we over ‘cutting edge’ 3D simulatie-software. Daarmee kunnen al in de planningsfase voor uw evenement of festival, zeer betrouwbare simulaties maken hoe het geluid zich tijdens het evenement gaat gedragen. Bij deze simulaties houden we rekening met variabelen als: de omgeving, het terrein, positie van de speakers, het publiek, de windrichting, etc. Deze 3D-berekeningen stellen ons in staat het sound design van uw evenement te optimaliseren voor de beste beleving en minimale geluidshinder voor de omgeving. Deze simulaties zijn dan ook van grote waarde voor uw vergunningaanvraag. Op basis van de 3D-simulaties die we vooraf voor u maken en onze ‘beam shaping’-techniek om het geluid tijdens het evenement optimaal te laten klinken, kunnen we garanderen dat het geluid ruim binnen de norm blijft en de beleving optimaal is.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO

Geluid bij Story!