Het is bekend dat elke organisatie zich moet houden aan geluidsnormen en moet weten wat het maximale geluidsniveau voor het evenement mag zijn. Voor iedere organisator van een evenement, festival of concert is het geluidsniveau een belangrijk punt van aandacht. En vaak zelfs van zorg. Het begint al bij de evenementen- en geluidsvergunning, maar ook tijdens het evenement moet een balans worden gezocht tussen een zo indrukwekkend mogelijke geluidsbeleving voor het publiek en de wettelijke geluidsnormen. Zo zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welvaart en Sport (VWS) en de muziekbranche met elkaar afgesproken dat de  richtlijn is: maximaal 102 dB gedurende 15 minuten. Naast het beperken van de kans op gehoorschade voor publiek en crew is het minstens zo belangrijk dat de geluidsoverlast voor de  omgeving en omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt.

Realtime inzicht in geluidsniveaus

Als organisator wil je liefst real time inzicht in geluidsniveau en het aantal decibellen dat je evenement produceert. En je wilt overschrijdingen van de geluidsnormen en je evenementenvergunning vóór zijn. Story Event Engineering beschikt over de meet- en regeltechniek om tijdens het evenement op alle locaties en stages het geluid real time te monitoren. Ook kunnen we direct ingrijpen op die plaatsen op het terrein of de locatie waar de geluidsnorm dreigt te worden overschreden. De geluidstechnicus krijgt dan direct bericht dat het geluidsniveau moet worden aangepast maar we zijn zelfs in staat om op afstand, bijvoorbeeld vanuit onze mobiele regiewagen de geluidsniveaus aan te passen. Zo weet u dat uw evenement, concert of festival binnen de normen blijft en voorkomt u problemen met toezichthouders en de omgeving. Daarbij zijn we overigens gewend om samen te werken met de toezichthouders; regelmatig zitten de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de geluidsvergunning tijdens het evenement bij ons in de regieruimte. Dat werkt wel zo prettig en zo voorkom je problemen m.b.t. het geluidsniveau voordat ze zich voordoen. In een persoonlijk gesprek vertellen we graag hoe we dat doen en kunnen we cases tonen waarbij we grote outdoor festivals hebben ondersteund die vlakbij woonkernen worden georganiseerd en popconcerten in binnensteden hebben verzorgd die geen enkele klacht van de buurt opleverden. En dat is toch wel uniek.

Minder decibellen, tóch meer beleving

Het is een misverstand om te denken dat een lager geluidsniveau ten koste gaat van de kwaliteit en de geluidsbeleving van het publiek. We slagen er vaak in het aantal decibellen te verlagen tot ruim onder de norm (meestal 102 dB als piek) en de geluidsbeleving te toch verbeteren. Het publiek ervaart een minstens zo luide sound en geluidsdruk, terwijl het aantal geproduceerde dB’s significant wordt gereduceerd. Hoe we dat doen? Door ons al in de voorbereiding van een evenement te verdiepen in de locatie en rekening te houden met alle variabelen die hoe het geluid zich gaat gedragen zullen gaan beïnvloeden. Met het toepassen van de nieuwste technieken zoals 3D simulaties, activa beam steering én de nieuwste apparatuur zoals de JBL A12 Line Arrays zorgen we ervoor dat aan alle eisen wordt voldaan en we de best mogelijke geluidsbeleving creëren.

Een zorg minder

Wie zich geen zorgen wil maken over het geluidsniveau, doet een beroep op onze geluidsspecialisten. Die weten binnen de marges voor het beste geluid te zorgen. En we creëren met minder decibellen een betere geluidsbeleving. Wie ons al in de planningsfase van het evenement betrekt, hoeft zich niet meer af te vragen hoe de geluidsnormen kunnen worden gecombineerd met het voldoen aan de geluidsnormen en het reduceren van overlast; een zorg minder.