Wie een festival organiseert, moet aan allerlei organisatorische zaken denken. De factor geluid is een belangrijk aspect voor elke organisatie. Festivals die geluidsoverlast veroorzaken, moeten anno 2018 vrezen voor de vergunning en dus staat de continuïteit dan nadrukkelijk op het spel. Het lastige aan het voldoen van de geluidsnorm is dat die normen per gemeente en locatie kunnen verschillen, maar in het algemeen mag er bij een groot muziekfestival maximaal (gedurende een kwartier) 103 decibel worden geproduceerd.

In real time meetbaar

Geluidsoverlast is een hot item. Wie zich niet verdiept in de toegestane geluidsnorm of denkt dat het allemaal wel los zal lopen, veroorzaakt vaak overlast voor omwonenden met alle gevolgen van dien. Geluidsoverlast zet het voortbestaan van elk festival op de tocht, zeker nu op bepaalde plaatsen het aantal geproduceerde decibellen real time meetbaar is. In bepaalde gevallen neemt de toezichthouder meteen maatregelen en worden festival zelfs stopgezet.

Minder decibellen, toch betere geluidsbeleving

Door onze innovatieve werkwijze en door gebruikmaking van de nieuwste apparatuur, zijn we in staat het geluid voortdurend te monitoren en kunnen we eventueel meteen aanpassingen doorvoeren. Maar: omdat wij ons al tijdens de planning van een festival bezighouden met de factor geluid én omdat we in samenwerking met fabrikanten met de nieuwste technieken en apparatuur werken, blijven we altijd binnen de gestelde norm. Dit zonder dat er sprake is van minder geluidsbeleving. Sterker nog; die beleving is vaak zelfs beter.

Wie met ons in zee gaat, weet dat er aan de gestelde normen wordt voldaan en dat er van geluidsoverlast geen sprake zal zijn. Een must voor wie van plan is nog jarenlang een festival te organiseren en voor wie verschoond wil blijven van klagende omwonenden en terechtkomt in allerlei procedures. Maar belangrijker nog: iedere organisator die de gezondheid, het welzijn van zijn publiek, de artiesten en de crew serieus neemt zou strengere regulering van de geluidsnormen moeten omarmen. En wij laten graag zien dat het een misverstand is dat meer decibellen ook meer beleving oplevert. We bewijzen keer op keer dat je met minder dB’s een beter geluid produceren, waarbij het publiek het gevoel heeft dat het geluid harder is dan het daadwerkelijke volume dat wordt geproduceerd.