Voor ieder evenement of festival gelden verschillende geluidsnormen. Er is geen landelijk bindende wetgeving voor geluidsnormen van evenementen en dus dient per evenement en per festival maatwerk geleverd worden. Want de geluidsnormen voor evenementen verschillen per gemeenten en hangen bovendien ook af van de locatie: in de binnenstad en in bebouwde gebieden gelden andere normen dan voor een evenement in een buitengebied. Bovendien is een en ander vaak ook afhankelijk van het type festival of evenement. Wij helpen u graag om aan de verwachte of toegestane geluidsnormen te voldoen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het geluid.

Geluidsbeleving vaak beter

Vroeger was het vaak zo dat hoe dichter je bij een podium stond, hoe luider de muziek klonk en hoe groter de kans op beschadiging aan het gehoor. Wij hebben echter in samenwerking met adviesbureaus en fabrikanten innovatieve audio-oplossingen ontwikkeld die geluid op gelijkmatige wijze over een terrein of ruimte verdeelt. De geluidsbeleving en de mate van ‘luidheid’ is overal op het terrein hetzelfde: waar je ook staat. En minstens zo belangrijk: het geluid klinkt -op iedere plek- ook beter dan ooit. De toepassing van onze audio-oplossing (een combinatie van een goed geluidsplan, 3D simulaties en interactieve, sensor-gestuurde speakers die het geluid via ‘beam steering’ heel precies kunnen richten) biedt overigens meer voordeel. Het aantal decibellen dat wordt geproduceerd blijft ruimschoots binnen de normen. En dat terwijl de geluidsbeleving dus minimaal van hetzelfde niveau is. Sterker nog: die is vaak zelfs beter.

Optimaal geluid dat voldoet aan de normen

Wie aan de geluidsnormen wil voordoen, doet er verstandig aan al vroegtijdig contact met ons op te nemen. Wij kunnen namelijk al in de planningsfase van een evenement of festival adviseren. Dat doen we nadat we de situatie in kaart gebracht hebben en simulaties maken over het gedrag van het geluid tijdens evenementen of festivals. Daarbij houden we nadrukkelijk rekening met aspecten als de omgeving, het terrein, publiek en de mogelijke windrichtingen. Middels 3D-berekeningen en simulaties ontwerpen we het best mogelijke geluidsplan en ondersteunen we de vergunningsaanvraag van onze opdrachtgever met betrouwbare voorspellingen hoe het geluid zich gaat gedragen en hoe het evenement binnen de geluidsnormen zal blijven. En tijdens het evenement zijn we, dankzij de uitgekiende opstelling van de speakers, continu geluidsmetingen, het heel precies richten van het geluid met behulp van onze innovatieve ‘beam steering technologie’ en de expertise van onze technici, in staat om ieder evenement binnen de normen fantastisch te laten klinken.

Jaarlijks onderwerp van discussie

De kwestie geluidsnormen voor festival en evenementen is toch al een onderwerp van discussie dat jaarlijks terugkeert. In Amsterdam bijvoorbeeld, kunnen burgers nog dit jaar zelf volgen hoeveel decibellen er geproduceerd worden tijdens een evenement of festival. Vorig jaar al werden meetgegevens in real time aan de toezichthouders gepresenteerd, die meteen konden ingrijpen als de geluidsnormen werden overschreden. Als de toezichthouders die gegevens meteen krijgen, dan kan het publiek dat dus ook en dat is waar Amsterdam op in gaat zetten.

Geluidsbranche laten innoveren

Dit middel om te toetsen of een festival voldoet aan de geluidsnormen maakt in de hoofdstad van Nederland onderdeel uit van een nieuw opgesteld evenementenbeleid. In Amsterdam wordt dit gedaan om de geluidsbranche te laten innoveren, iets waarmee wij dus al geruime tijd bezig zijn en met recht een voorloper in mogen worden genoemd. Geluidsnormen worden belangrijker voor de continuïteit van elk evenement en festival, zeker omdat het aantal klachten nog jaarlijks groeit en de tolerantie van de omwonenden en de omgeving minder wordt. En die klachten worden steeds serieuzer genomen. Evenementen die niet voldoen aan de geluidsnormen moeten vrezen voor een vergunning.

Nieuwe technieken en werkwijze

Voor iedere organisator van in- en outdoor evenementen zijn we een waardevolle partner als het gaat om het verbeteren van de geluidskwaliteit, de geluidsbeleving en het voldoen aan de normen en de voorwaarden van evenementenvergunning. Wij bieden maatwerk als het gaat om geluidsnormen. Dat bereiken we door ons samen met de klant goed voor te bereiden op het evenement of festival, door een goed geluidsplan te maken en de vergunning aanvraag met simulaties en berekeningen te ondersteunen en door gebruik te maken van de laatste technieken en inzichten. Het resultaat mag er zijn; geluid dat binnen de geldende normen blijft en dat overal even goed te horen is. En de geluidsbeleving en de kwaliteit van het geluid wordt door het publiek, de organisatie en de artiesten als aanzienlijk beter ervaren. De veronderstelling dat het voldoen aan de geluidsnormen gelijk staat aan het inleveren van de kwaliteit van geluid is een misvatting. Dat bewijzen we elke dag. Voor elk denkbaar evenement en voor elk festival.