Geen evenement zal als een succes de boeken ingaan zonder goed geluid. Succes staat of valt met een goede sound en een geweldige geluidsbeleving. Geluid dat niet alleen kristalhelder is en de artiesten tot hun recht laat komen, maar dat bovendien overal op het evenemententerrein of in de zaal even goed moet klinken. En dat juist zo min mogelijk hoorbaar moet zijn waar je dat niet wilt. Goed geluid is ook geluid dat voldoet aan de gestelde geluidsnormen en de voorwaarden van de geluidsvergunning. Wij zijn in staat om zelfs binnen de normen een ultieme geluidsbeleving te creëren. Op elke denkbare locatie, hoe lastig ook. Geluid is in onze ogen pas goed als de geluidsbeleving geweldig is, het binnen de normen blijft en er zo min mogelijk kans is op overlast en gehoorschade. Ons geheim? Vóór het evenement ontwikkelen we een gedegen geluidsplan, compleet met 3D-simulaties waarin alle variabelen die invloed hebben op hoe het geluid zich gaat gedragen zijn doorgerekend: opstelling van podia en apparatuur, terreingesteldheid, windrichting, bebouwing etc. etc. En tijdens het evenement de inzet van ‘beamsteering,’onze Innovatieve, sensor-gestuurde geluids- en regeltechniek waarmee we kunnen zorgen dat het geluid op iedere plek van de ruimte continue wordt geoptimaliseerd. In combinatie met continue geluidsmetingen, onze geweldige geluidsapparatuur en de uitstekende oren van onze ervaren geluidstechnici levert dat voor iedere bezoeker de best mogelijke geluidsbeleving op.

Innovatieve werkwijze is onze kracht

De kracht van onze dienstverlening zit hem met name in de zeer innovatieve werkwijze waarbij we vaak samenwerken met fabrikanten van apparatuur en adviesbureaus op gebied van akoestiek, beveiliging en eventmanagement. Een bekende audio-oplossing die we bieden is het gelijkmatig verspreiden van geluid over de ruimte of over het terrein. Dat doen we door gebruik te maken van een combinatie van sensoren, regeltechniek en interactieve sprekers. Het volume is overal op het terrein gelijk – ongeacht waar op het festivalterrein je bent. Daarnaast overschrijdt het nooit de vooraf gestelde norm. Onze manier van werken zorgt ervoor dat het aantal decibellen naar beneden gaat terwijl de geluidsbeleving juist omhooggaat.

Een zeer gedegen voorbereiding

Onze voorbereiding is een belangrijk in het bieden van uitstekend geluid op een festival, een concert of evenement. Al ver voor een evenement brengen we de situatie in kaart en brengen we akoestisch advies uit, waarbij we gebruik maken van 3D-simulaties. Daarbij houden we nadrukkelijk rekening met de variabelen, die per festivalterrein kunnen en zullen verschillen. Alleen op deze manier ben je als organisatie zeker van geluid dat optimaal klinkt en ruim binnen de norm blijft. Bovendien weet je zeker dat het publiek zal genieten van de best denkbare geluidsbeleving, waar ze zich ook op het terrein of in de ruimte bevinden.